AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer
1389; 3401
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3401
1389
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 182 182
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
P402
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
RR8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T9
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BN(+)
L10BN(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE5 TM2 TT3 TU1
TE5 TM2 TT3 TU1
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X423 X323

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten