AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN

 

Stofgegevens

UN-nummers
1389
3401

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3401
1389
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 182 182
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
P402
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
RR8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T9
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BN(+)
L10BN(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE5 TM2 TT3 TU1
TE5 TM2 TT3 TU1
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X423 X323

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3401
1389
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR
GEVI-code X423 X323
Stofindeling weg en spoor NR LFW
Stofindeling water NR LFW

Voetnoten