ALUMINIUMRESINAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALUMINIUMRESINAAT

 

Stofgegevens

CAS-nummer
61789-65-9
UN-nummer
2715

Engelse naam
aluminum resinate
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALUMINIUMRESINAAT
(61789-65-9)
UN-nummer 2715
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMRESINAAT
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALUMINIUMRESINAAT
(61789-65-9)
UN-nummer 2715
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMRESINAAT
GEVI-code 40
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten