ALUMINIUMRESINAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALUMINIUMRESINAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALUMINIUMRESINAAT
Engelse naam
aluminum resinate
CAS-nummer
61789-65-9
UN-nummer
2715
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALUMINIUMRESINAAT
(61789-65-9)
UN-nummer 2715
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMRESINAAT
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten