ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER
UN-nummer
1395
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER
UN-nummer 1395
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC05
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP40
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 462

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten