ALUMINIUMCARBIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 23:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALUMINIUMCARBIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALUMINIUMCARBIDE
CAS-nummer
1299-86-1
UN-nummer
1394
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 23:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 23:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 23:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALUMINIUMCARBIDE
(1299-86-1)
UN-nummer 1394
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMCARBIDE
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 423

Voetnoten

stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 23:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten