ALUMINIUMBROMIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALUMINIUMBROMIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALUMINIUMBROMIDE
CAS-nummer
7727-15-3
UN-nummer
1725; 2580
Synoniem
Aluminum tribromide
Aluminum bromide
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALUMINIUMBROMIDE
(7727-15-3)
ALUMINIUMBROMIDE
(7727-15-3)
UN-nummer 2580
1725
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
588
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten