aluminiumbromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumbromide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7727-15-3
EG-nummer
231-779-7
UN-nummers
1725
2580
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
aluminium bromide
Synoniem
Aluminum tribromide
Molecuulformule
Al-Br3
SMILES
Br[Al](Br)Br
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aluminiumbromide
(7727-15-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
aluminium bromide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
aluminiumbromide
(7727-15-3)
aluminiumbromide
(7727-15-3)
UN-nummer 2580
1725
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
588
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aluminiumbromide
(7727-15-3)
aluminiumbromide
(7727-15-3)
UN-nummer 2580
1725
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR STW
Stofindeling water LNR STW

Voetnoten