ALLYLJODIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALLYLJODIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALLYLJODIDE
Engelse naam
Allyl iodide
CAS-nummer
556-56-9
UN-nummer
1723
Synoniem
3-Iodo-1-propene
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALLYLJODIDE
(556-56-9)
UN-nummer 1723
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLJODIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten