ALLYLISOTHIOCYANAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 10:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALLYLISOTHIOCYANAAT

 
Stofgegevens
Stofnaam ALLYLISOTHIOCYANAAT
CAS-nummer 57-06-7
UN-nummer 1545
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C4-H5-N-S
SMILES C=CCN=C=S
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 10:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 10:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 10:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALLYLISOTHIOCYANAAT
(57-06-7)
UN-nummer 1545
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 639

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige stof, brandbaar (vlampunt niet boven 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALLYLISOTHIOCYANAAT
(57-06-7)
UN-nummer 1545
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD
GEVI-code 639
Stofindeling weg en spoor LF1/LT2
Stofindeling water LF1/LT2

Voetnoten

giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten