ALLYLETHYLETHER Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALLYLETHYLETHER

 

Stofgegevens

CAS-nummer
557-31-3
UN-nummer
2335
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
allyl ethyl ether
Molecuulformule
C5-H10-O
SMILES
CCOCC=C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALLYLETHYLETHER
(557-31-3)
UN-nummer 2335
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLETHYLETHER
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALLYLETHYLETHER
(557-31-3)
UN-nummer 2335
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLETHYLETHER
GEVI-code 336
Stofindeling weg en spoor LF2/LT*
Stofindeling water LF2/LT*

Voetnoten