ALLYLCHLOORFORMIAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALLYLCHLOORFORMIAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALLYLCHLOORFORMIAAT
Engelse naam
Allyl chloroformate
CAS-nummer
2937-50-0
UN-nummer
1722
EG-nummer
220-916-6
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALLYLCHLOORFORMIAAT
(2937-50-0)
UN-nummer 1722
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLCHLOORFORMIAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten