ALKYLZWAVELZUREN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALKYLZWAVELZUREN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALKYLZWAVELZUREN
UN-nummer
2571
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALKYLZWAVELZUREN
UN-nummer 2571
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLZWAVELZUREN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten