acrylzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acrylzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
79-10-7
EG-nummer
201-177-9
UN-nummer
2218
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acrylic acid
Synoniemen
2-propeenzuur
prop-2-eenzuur
propeenzuur
Aquo-code
2C3ezr
SIKB-id
255
Molecuulformule
C3-H4-O2
SMILES
OC(=O)C=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
acrylzuur
(79-10-7)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acrylzuur
(79-10-7)
Milieu Lucht Lucht MTR
1,0 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
3,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
3,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
29 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
10 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
59 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
20 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
540 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
0,6 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
acrylzuur
(79-10-7)
UN-nummer 2218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACRYLZUUR, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 839

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acrylzuur
(79-10-7)
UN-nummer 2218
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACRYLZUUR, GESTABILISEERD
GEVI-code 839
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water NR

Voetnoten