acetylchloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acetylchloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-36-5
EG-nummer
200-865-6
UN-nummer
1717
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acetyl chloride
Molecuulformule
C2-H3-Cl-O
SMILES
CC(Cl)=O
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acetylchloride
(75-36-5)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
acetylchloride
(75-36-5)
UN-nummer 1717
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLCHLORIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X338

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acetylchloride
(75-36-5)
UN-nummer 1717
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLCHLORIDE
GEVI-code X338
Stofindeling weg en spoor LF2/LT2
Stofindeling water LTW

Voetnoten