accumulatorvloeistof, alkalisch (elektrolyt voor batterijen, alkalisch) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

accumulatorvloeistof, alkalisch (elektrolyt voor batterijen, alkalisch)

 

Stofgegevens

UN-nummer
2797

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
accumulatorvloeistof, alkalisch (elektrolyt voor batterijen, alkalisch)
UN-nummer 2797
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH (ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH)
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
accumulatorvloeistof, alkalisch (elektrolyt voor batterijen, alkalisch)
UN-nummer 2797
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH (ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH)
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten