accumulatoren (batterijen) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

accumulatoren (batterijen)

 
Stofgegevens
Stofnaam accumulatoren (batterijen)
UN-nummer 2794
2795
2800
3028
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen)
UN-nummer 3028
2795
2794
2800
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE, electrische stroombron
Klasse 2.2 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C11
C11
C11
C11
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 295 304 598 295 598 295 598 238 295 598
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 2 kg
1 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P801
P801
P801
P003 P801
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP16
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP8 VC1 VC2
AP8 VC1 VC2
AP8 VC1 VC2
AP8 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De accumulatoren hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.
Deze positie mag alleen worden gebruikt voor het vervoer van niet-geactiveerde batterijen die droog kaliumhydroxide bevatten en die zijn bedoeld om te worden geactiveerd voorafgaand aan het gebruik door de toevoeging van een geschikte hoeveelheid water aan de afzonderlijke cellen.
De accumulatoren hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.
De accumulatoren hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.
De accumulatoren hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen) accumulatoren (batterijen)
UN-nummer 3028
2795
2794
2800
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT, electrische stroombron
ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE, electrische stroombron
GEVI-code 80 80 80 80
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten