9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

9-Fosfabicyclononanen (Cyclooctadieenfosfinen)

Stofgegevens

 
Stofnaam
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer
2940
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer 2940
Benaming en beschrijving 3.1.2 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN)
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten