9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)

 

Stofgegevens

UN-nummer
2940

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer 2940
Benaming en beschrijving 3.1.2 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN)
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC06
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer 2940
Benaming en beschrijving 3.1.2 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN)
GEVI-code 40
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten