9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

9-Fosfabicyclononanen (Cyclooctadieenfosfinen)

Stofgegevens

 
Stofnaam
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer
2940
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
9-fosfabicyclononanen (cyclooctadieenfosfinen)
UN-nummer 2940
Benaming en beschrijving 3.1.2 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN)
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten