4-methylmorfoline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Methylmorfoline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-methylmorfoline
Engelse naam
4-methylmorpholine
CAS-nummer
109-02-4
UN-nummer
2535
EG-nummer
203-640-0
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
4-methylmorfoline
(109-02-4)
UN-nummer 2535
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-METHYLMORFOLINE (N-METHYLMORFOLINE)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten