4-methoxy-4-methylpentaan-2-on Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-methoxy-4-methylpentaan-2-on

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-70-0
UN-nummer
2293
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-methoxy-4-methylpentan-2-one
Molecuulformule
C7-H14-O2
SMILES
COC(C)(C)CC(C)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
4-methoxy-4-methylpentaan-2-on
(107-70-0)
UN-nummer 2293
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-METHOXY-4-METHYLPENTAAN-2-ON
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
4-methoxy-4-methylpentaan-2-on
(107-70-0)
UN-nummer 2293
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-METHOXY-4-METHYLPENTAAN-2-ON
GEVI-code 30
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LF1

Voetnoten