3-methyl-1-buteen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-methyl-1-buteen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
563-45-1
UN-nummer
2561
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-methyl-1-butene
Molecuulformule
C5-H10
SMILES
CC(C)C=C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
3-methyl-1-buteen
(563-45-1)
UN-nummer 2561
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-METHYL-1-BUTEEN (isoamyleen-1) (isopropylethyleen)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
3-methyl-1-buteen
(563-45-1)
UN-nummer 2561
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-METHYL-1-BUTEEN (isoamyleen-1) (isopropylethyleen)
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten