2-methyl-2-heptaanthiol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methyl-2-Heptaanthiol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methyl-2-heptaanthiol
Engelse naam
2-methyl-2-heptanethiol
CAS-nummer
763-20-2
UN-nummer
3023
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2-methyl-2-heptaanthiol
(763-20-2)
UN-nummer 3023
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-METHYL-2-HEPTAANTHIOL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 663

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten