2-dimethylaminoethylmethacrylaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-dimethylaminoethylmethacrylaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2867-47-2
EG-nummer
220-688-8
UN-nummer
2522
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-​(dimethylamino)​ethyl methacrylate
Synoniem
N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Molecuulformule
C8-H15-N-O2
SMILES
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-dimethylaminoethylmethacrylaat
(2867-47-2)
UN-nummer 2522
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S4 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 69

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-dimethylaminoethylmethacrylaat
(2867-47-2)
UN-nummer 2522
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD
GEVI-code 69
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten