2-dimethylaminoacetonitril | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Dimethylaminoacetonitril

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-dimethylaminoacetonitril
Engelse naam
2-dimethylaminoacetonitrile
CAS-nummer
926-64-7
UN-nummer
2378
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2-dimethylaminoacetonitril
(926-64-7)
UN-nummer 2378
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
zeer brandbare vloeistof, giftig.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten