2-amino-5-diethylaminopentaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-amino-5-diethylaminopentaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
140-80-7
UN-nummer
2946
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-amino-5-diethylaminopentane
Molecuulformule
C9-H22-N2
SMILES
CCN(CC)CCCC(C)N
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-amino-5-diethylaminopentaan
(140-80-7)
UN-nummer 2946
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-amino-5-diethylaminopentaan
(140-80-7)
UN-nummer 2946
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten