2,2'-dichloordiethylether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-Dichloordiethylether

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,2'-dichloordiethylether
Engelse naam
2,2'-Dichlorodiethyl ether
CAS-nummer
111-44-4
UN-nummer
1916
EG-nummer
203-870-1
Aquo-code
22DClDC2yEtr
SIKB-id
2338
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2,2'-dichloordiethylether
(111-44-4)
UN-nummer 1916
Benaming en beschrijving 3.1.2 2,2'-DICHLOORDIETHYLETHER
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 63

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten