2-(2-aminoethoxy)ethanol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-Aminoethoxy)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-aminoethoxy)ethanol
Engelse naam
ethanol, 2-(2-aminoethoxy)-
CAS-nummer
929-06-6
UN-nummer
3055
EG-nummer
213-195-4
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2-(2-aminoethoxy)ethanol
(929-06-6)
UN-nummer 3055
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten