1-chloorpropaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Chloorpropaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-chloorpropaan
Engelse naam
1-chloropropane
CAS-nummer
540-54-5
UN-nummer
1278
EG-nummer
208-749-7
Aquo-code
1ClC3a
SIKB-id
2863
Synoniem
propylchloride
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1-chloorpropaan
(540-54-5)
UN-nummer 1278
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOORPROPAAN (propylchloride)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L1 5BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten