1-chloor-1,1-difluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-chloor-1,1-difluorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-68-3
EG-nummer
200-891-8
UN-nummer
2517
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-chloro-1,1-difluoroethane
Aquo-code
HCFK142b
SIKB-id
3915
Molecuulformule
C2-H3-Cl-F2
SMILES
CC(F)(F)Cl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-chloor-1,1-difluorethaan
(75-68-3)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
14.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
35.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
240.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
9.600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
35.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
170.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
7.600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
35.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
84.000* mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1-chloor-1,1-difluorethaan
(75-68-3)
UN-nummer 2517
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142b)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1-chloor-1,1-difluorethaan
(75-68-3)
UN-nummer 2517
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142b)
GEVI-code 23
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten