1,3-dichlooraceton | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichlooraceton

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-dichlooraceton
Engelse naam
1,3-dichloroacetone
CAS-nummer
534-07-6
UN-nummer
2649
EG-nummer
208-585-6
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,3-dichlooraceton
(534-07-6)
UN-nummer 2649
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,3-DICHLOORACETON
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten