BRANDBARE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE VLOEISTOF
UN-nummer
1992; 1992; 1992; 1993; 1993; 1993; 1993; 1993; 1993; 2924; 2924; 2924; 3286; 3286
Functionele stofgroep
Lijst ADR
N-methylethylamine

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF BRANDBARE VLOEISTOF
UN-nummer 2924
2924
2924
3286
3286
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Classificatiecode 2.2 FC
FC
FC
FTC
FTC
FT1
FT1
FT1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
I
II
III
I
III
II
II
III
III
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8 3+8 3+6.1+8 3+6.1+8 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3 3 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
274
274
274
274
274
274
274 601
274 601 640C
274 601 640D
274 601
274 601
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
0
1 L
0
1 L
5 L
0
5 L
1 L
1 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E0
E2
E1
E3
E1
E2
E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
P001
IBC02 P001
P001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
P001
IBC03 LP01 P001 R001
P001
IBC02 P001 R001
P001 R001
IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
BB4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP7 MP17
MP19
MP7 MP17
MP19
MP19
MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T14
T11
T14
T7
T7
T11
T4
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
TP2 TP27
TP1 TP28
TP2 TP27
TP2 TP27
TP2 TP27
TP2
TP1 TP28
TP1 TP27
TP1 TP29
TP1 TP8 TP28
TP1 TP8 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BN
L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
TE21 TU14 TU15
TU15
TE21 TU14 TU15
TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
S2
S2 S22
S2 S22
S2 S22
S2 S22
S2
S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338 338 38 368 368 336 336 36 33 30 33 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend (corrosief) of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend (corrosief).
brandbare vloeistof, giftig, bijtend (corrosief).
brandbare vloeistof, giftig, bijtend (corrosief).
zeer brandbare vloeistof, giftig.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten