ALDEHYDEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALDEHYDEN

 

Stofgegevens

UN-nummers
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN
UN-nummer 1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
ALDEHYDEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3 3 3 3 3 3 3
Classificatiecode 2.2 FT1
FT1
FT1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
III
II
II
Etiketten 5.2.2 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 640C 274 640D
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
0
5 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E3
E1
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T11
T4
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28 TP1 TP27 TP1 TP29 TP1 TP8 TP28 TP1 TP8 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
S2 S22
S2
S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336 336 36 33 30 33 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN ALDEHYDEN
UN-nummer 1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
ALDEHYDEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
GEVI-code 336 336 36 33 30 33 33
Stofindeling weg en spoor LF2/LT* LF2/LT* LF1 LF2 LF1 LF2 LF2
Stofindeling water LF2/LT* LF2/LT* LF1 LF1 NR LF1 LF1

Voetnoten