ALCOHOLEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALCOHOLEN
UN-nummer
1986; 1986; 1986; 1987; 1987; 1987
Functionele stofgroep
Lijst ADR
propyleenglycolethylether

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
ALCOHOLEN ALCOHOLEN ALCOHOLEN ALCOHOLEN ALCOHOLEN ALCOHOLEN
UN-nummer 1986
1986
1986
1987
1987
1987
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, N.E.G.
ALCOHOLEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
ALCOHOLEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3
3
3
3
3
3
Classificatiecode 2.2 FT1
FT1
FT1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
III
II
II
Etiketten 5.2.2 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
274 601
274 601 640C
274 601 640D
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
5 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E1
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
IBC03 LP01 P001 R001
P001
IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T4
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27
TP2 TP27
TP1 TP28
TP1 TP29
TP1 TP8 TP28
TP1 TP8 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
LGBF
L1 5BN
LGBF
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
S2 S22
S2
S2
S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336 336 36 30 33 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof, giftig.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten