broomazijnzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Broomazijnzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
broomazijnzuur
Engelse naam
bromoacetic acid
CAS-nummer
79-08-3
UN-nummer
1938; 1938; 3425
EG-nummer
201-175-8
Aquo-code
BrHAc
SIKB-id
3281
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
broomazijnzuur
(79-08-3)
broomazijnzuur
(79-08-3)
broomazijnzuur
(79-08-3)
UN-nummer 1938
1938
3425
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING
BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING
BROOMAZIJNZUUR, VAST
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C3
C3
C4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten