CHLORIET | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLORIET

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLORIET
Engelse naam
chlorite
CAS-nummer
14998-27-7
UN-nummer
1908; 1908
Aquo-code
ClO2
SIKB-id
6074
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLORIET
(14998-27-7)
CHLORIET
(14998-27-7)
UN-nummer 1908
1908
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C9
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 521 521
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP24 TP2 TP24
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BV(+)
L4BV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE11
TE11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Vaste chlorieten en hypochlorieten zijn stoffen van klasse 5.1.
Vaste chlorieten en hypochlorieten zijn stoffen van klasse 5.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank mag uitgerust zijn met een inrichting die zich bij maximale vulling in de dampruimte van de tank bevindt, ter voorkoming van een opbouw van overdruk vanwege de langzame ontleding van de vervoerde stof. Deze inrichting moet ook verhinderen dat een ontoelaatbare hoeveelheid vloeistof weglekt in geval van kantelen of dat vreemde stoffen in de tank komen. Deze inrichting moet door de bevoegde autoriteit of een door haar aangewezen instantie worden goedgekeurd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank mag uitgerust zijn met een inrichting die zich bij maximale vulling in de dampruimte van de tank bevindt, ter voorkoming van een opbouw van overdruk vanwege de langzame ontleding van de vervoerde stof. Deze inrichting moet ook verhinderen dat een ontoelaatbare hoeveelheid vloeistof weglekt in geval van kantelen of dat vreemde stoffen in de tank komen. Deze inrichting moet door de bevoegde autoriteit of een door haar aangewezen instantie worden goedgekeurd.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten