chloriet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chloriet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14998-27-7
UN-nummers
1908
1908
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
chlorite
Aquo-code
ClO2
SIKB-id
6074
Molecuulformule
Cl-O2
SMILES
[O-][Cl]=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloriet
(14998-27-7)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,25 mg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
chloriet
(14998-27-7)
chloriet
(14998-27-7)
UN-nummer 1908
1908
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C9
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 521 521
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP24 TP2 TP24
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BV(+)
L4BV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE11
TE11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloriet
(14998-27-7)
chloriet
(14998-27-7)
UN-nummer 1908
1908
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR
Stofindeling water LNR LNR

Voetnoten