CHLORIET Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27/09/2023 om: 17:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLORIET

 
Stofgegevens
Stofnaam CHLORIET
Engelse naam chlorite
CAS-nummer 14998-27-7
UN-nummer 1908
1908
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code ClO2
SIKB-id 6074
Molecuulformule Cl-O2
SMILES [O-][Cl]=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 27/09/2023 om: 17:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27/09/2023 om: 17:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27/09/2023 om: 17:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLORIET
(14998-27-7)
CHLORIET
(14998-27-7)
UN-nummer 1908
1908
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C9
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 521 521
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP24 TP2 TP24
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BV(+)
L4BV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE11
TE11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Vaste chlorieten en hypochlorieten zijn stoffen van klasse 5.1.
Vaste chlorieten en hypochlorieten zijn stoffen van klasse 5.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank mag uitgerust zijn met een inrichting die zich bij maximale vulling in de dampruimte van de tank bevindt, ter voorkoming van een opbouw van overdruk vanwege de langzame ontleding van de vervoerde stof. Deze inrichting moet ook verhinderen dat een ontoelaatbare hoeveelheid vloeistof weglekt in geval van kantelen of dat vreemde stoffen in de tank komen. Deze inrichting moet door de bevoegde autoriteit of een door haar aangewezen instantie worden goedgekeurd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank mag uitgerust zijn met een inrichting die zich bij maximale vulling in de dampruimte van de tank bevindt, ter voorkoming van een opbouw van overdruk vanwege de langzame ontleding van de vervoerde stof. Deze inrichting moet ook verhinderen dat een ontoelaatbare hoeveelheid vloeistof weglekt in geval van kantelen of dat vreemde stoffen in de tank komen. Deze inrichting moet door de bevoegde autoriteit of een door haar aangewezen instantie worden goedgekeurd.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLORIET
(14998-27-7)
CHLORIET
(14998-27-7)
UN-nummer 1908
1908
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR
Stofindeling water LNR LNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten