HYPOCHLORIET | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

HYPOCHLORIET

Stofgegevens

 
Stofnaam
HYPOCHLORIET
Engelse naam
hypochlorite solution
CAS-nummer
14380-61-1
UN-nummer
1791; 1791
Molecuulformule
Cl-O
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
HYPOCHLORIET
(14380-61-1)
HYPOCHLORIET
(14380-61-1)
UN-nummer 1791
1791
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYPOCHLORIET, OPLOSSING
HYPOCHLORIET, OPLOSSING
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C9
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 521
521
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
IBC02 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B5 PP10
B5
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP24
TP2 TP24
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BV(+)
L4BV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE11
TE11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten