FLUORWATERSTOFZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/4/2020 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FLUORWATERSTOFZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
FLUORWATERSTOFZUUR
UN-nummer
1790; 1790; 1790
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 7/4/2020 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/4/2020 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/4/2020 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FLUORWATERSTOFZUUR FLUORWATERSTOFZUUR FLUORWATERSTOFZUUR
UN-nummer 1790
1790
1790
Benaming en beschrijving 3.1.2 FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60 procent maar ten hoogste 85 procent fluorwaterstof
FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85 procent fluorwaterstof
FLUORWATERSTOFZUUR, met ten hoogste 60 procent fluorwaterstof
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
II
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 640J
640I
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P802
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP81
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP2
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T10
T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
L21DH(+)
L4DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
TA4 TC1 TE21 TM3 TT9 TU14 TU34
TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
1 (C/D)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886 886 86

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof, giftig.
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 7/4/2020 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten