HEXAMETHYLEENDIAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-8-2019 om: 16:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

HEXAMETHYLEENDIAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
HEXAMETHYLEENDIAMINE
Engelse naam
hexamethylenediamine
CAS-nummer
124-09-4
UN-nummer
1783; 1783; 2280
EG-nummer
204-679-6
Molecuulformule
C6H16N2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 21-8-2019 om: 16:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-8-2019 om: 16:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-8-2019 om: 16:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
UN-nummer 1783
1783
2280
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C7
C7
C8
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 21-8-2019 om: 16:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten