HEXAMETHYLEENDIAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

HEXAMETHYLEENDIAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
HEXAMETHYLEENDIAMINE
Engelse naam
hexamethylenediamine
CAS-nummer
124-09-4
UN-nummer
1783; 1783; 2280
EG-nummer
204-679-6
Molecuulformule
C6H16N2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
HEXAMETHYLEENDIAMINE
(124-09-4)
UN-nummer 1783
1783
2280
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST
Klasse 2.2 8
8
8
Classificatiecode 2.2 C7
C7
C8
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
TP1
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten