BIJTENDE VLOEISTOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 00:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE VLOEISTOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BIJTENDE VLOEISTOF
UN-nummer 1760
1760
1760
2920
2920
2922
2922
2922
3093
3093
3094
3094
3301
3301
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 00:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 00:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 00:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF
UN-nummer 2920
2920
2922
2922
2922
1760
1760
1760
3093
3093
3094
3094
3301
3301
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CF1
CF1
CT1
CT1
CT1
C9
C9
C9
CO1
CO1
CW1
CW1
CS1
CS1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
I
II
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8 6.1+8 6.1+8 6.1+8 8 8 8 5.1+8 5.1+8 4.3+8 4.3+8 4.2+8 4.2+8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
0
1 L
5 L
0
1 L
5 L
0
1 L
0
1 L
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E0
E2
E1
E0
E2
E1
E0
E2
E0
E2
E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02
P001
P001
P001
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T14
T7
T7
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP1 TP28 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L10BH
L4BN
L4BN
L10BH
L4BN
L4BN
L10BH
L4BN
L10BH
L4BN
L10BH
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
2 (D/E)
1 (C/D)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
1 (D/E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2
S14
S20
S14
S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 883 83 886 86 86 88 80 80 885 85 823 823 884 84

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende vloeistof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
bijtende vloeistof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF BIJTENDE VLOEISTOF
UN-nummer 2920
2920
2922
2922
2922
1760
1760
1760
3093
3093
3094
3094
3301
3301
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
GEVI-code 883 83 886 86 86 88 80 80 885 85 823 823 884 84
Stofindeling weg en spoor LF2/LT* LF2/LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LFW LFW LNR LNR
Stofindeling water LF2/LT* LF2/LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LFW LFW LNR LNR

Voetnoten

sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
sterk bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
sterk bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten