calciumhypochloriet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

calciumhypochloriet

 
Stofgegevens
Stofnaam calciumhypochloriet
Engelse naam calcium hypochlorite
CAS-nummer 7778-54-3
UN-nummer 1748
1748
2208
2880
2880
3485
3486
3487
3487
EG-nummer 231-908-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule Ca-Cl2-O2
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
UN-nummer 1748
1748
3485
2880
2880
3487
3487
3486
2208
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof),
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
OC2
O2
O2
OC2
OC2
OC2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
II
II
III
II
III
III
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1+8 5.1 5.1 5.1+8 5.1+8 5.1+8 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 316 314 314 314 322 314 314 322 314 314 314
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
5 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
E2
E2
E1
E2
E1
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 R001
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08 R001
P002 IBC08
P002 IBC08 R001
P002 IBC08 LP02 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B3 B13 L3
B3 B13 L3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP2
MP10
MP10
MP2
MP2
MP2
MP10
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11 V11 V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 58 50 50 58 58 58 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Deze positie is alleen van toepassing op calciumhypochloriet, droog, dat in de vorm van niet kruimelende tabletten wordt vervoerd.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
UN-nummer 1748
1748
3485
2880
2880
3487
3487
3486
2208
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof),
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor
GEVI-code 50 50 58 50 50 58 58 58 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten