calciumhypochloriet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Calciumhypochloriet

Stofgegevens

 
Stofnaam
calciumhypochloriet
Engelse naam
calcium hypochlorite
CAS-nummer
7778-54-3
UN-nummer
1748; 1748; 2208; 2880; 2880; 3485; 3486; 3487; 3487
EG-nummer
231-908-7
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
calciumhypochloriet
(7778-54-3)
UN-nummer 1748
1748
3485
2880
2880
3487
3487
3486
2208
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39 procent actief chloor (8,8 procent actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39 procent actief chloor (8,8 procent actieve zuurstof),
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 39 procent actief chloor (8,8 procent actieve zuurstof)
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5 procent maar ten hoogste 16 procent water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5 procent maar ten hoogste 16 procent water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5 procent, doch ten hoogste 16 procent water
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5 procent, doch ten hoogste 16 procent water
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 10 procent, doch ten hoogste 39 procent actief chloor
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10 procent, doch ten hoogste 39 procent actief chloor
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
OC2
O2
O2
OC2
OC2
OC2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
II
II
III
II
III
III
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1+8 5.1 5.1 5.1+8 5.1+8 5.1+8 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 316 314 314 314 322 314 314 322 314 314 314
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
5 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
E2
E2
E1
E2
E1
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 R001
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08 R001
P002 IBC08
P002 IBC08 R001
P002 IBC08 LP02 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B4 B13
B3 B13 L3
B3 B13 L3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP2
MP10
MP10
MP2
MP2
MP2
MP10
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11 V11 V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
CV24 CV35
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 58 50 50 58 58 58 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Deze positie is alleen van toepassing op calciumhypochloriet, droog, dat in de vorm van niet kruimelende tabletten wordt vervoerd.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
a) Deze stoffen neigen bij verhoogde temperaturen tot een exotherme ontleding. De ontleding kan door warmte of door onzuiverheden [bijv. poedervormige metalen (ijzer, mangaan, kobalt, magnesium) en hun verbindingen] geïnitieerd worden. b) Tijdens het vervoer mogen deze stoffen niet blootgesteld worden aan directe zoninstraling en aan warmtebronnen en moeten op voldoende geventileerde plaatsen opgesteld worden.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten