BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF
UN-nummer
1719; 1719
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 1719
1719
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C5
C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
IBC03 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27
TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten