kleurstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kleurstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
kleurstof
UN-nummer
1602; 1602; 1602; 2801; 2801; 2801; 3143; 3143; 3143; 3147; 3147; 3147
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof kleurstof
UN-nummer 3147
3147
3147
3143
3143
3143
2801
2801
2801
1602
1602
1602
Benaming en beschrijving 3.1.2 KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
Klasse 2.2 8
8
8
6.1
6.1
6.1
8
8
8
6.1
6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 C10
C10
C10
T2
T2
T2
C9
C9
C9
T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8 6.1 6.1 6.1 8 8 8 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
0
500 g
5 kg
0
1 L
5 L
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E5
E4
E1
E0
E2
E1
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P002
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
IBC07 P002
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
P001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
P001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
T6
T3
T1
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP33
TP33
TP33
TP33
TP2 TP27
TP2 TP27
TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10BH
L4BN
L4BN
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V10
V11
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S9 S14
S9 S19
S9
S20
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80 66 60 60 88 80 80 66 60 60

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
deze zijde boven
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten