DESINFECTIEMIDDEL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DESINFECTIEMIDDEL

Stofgegevens

 
Stofnaam
DESINFECTIEMIDDEL
UN-nummer
1601; 1601; 1601; 1903; 1903; 1903; 3142; 3142; 3142
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL DESINFECTIEMIDDEL
UN-nummer 1601
1601
1601
1903
1903
1903
3142
3142
3142
Benaming en beschrijving 3.1.2 DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 8 8 8 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T2
T2
C9
C9
C9
T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 8 8 8 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
0
1 L
5 L
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
E0
E2
E1
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10BH
L4BN
L4BN
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
S20
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60 88 80 80 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten