DINITROFENOL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DINITROFENOL

Stofgegevens

 
Stofnaam
DINITROFENOL
UN-nummer
0076; 1320; 1599; 1599
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROFENOL DINITROFENOL DINITROFENOL DINITROFENOL
UN-nummer 1320
0076
1599
1599
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa- procent water
DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa- procent water
DINITROFENOL, OPLOSSING
DINITROFENOL, OPLOSSING
Klasse 2.2 4.1 1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 DT
1.1D
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1+6.1 1+6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P112a P112b P112c
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B1000C)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV28
CV1 CV2 CV3 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
60 60

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten