DINITROBENZENEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DINITROBENZENEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DINITROBENZENEN
UN-nummer
1597; 1597; 3443
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROBENZENEN DINITROBENZENEN DINITROBENZENEN
UN-nummer 3443
1597
1597
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROBENZENEN, VAST
DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR
DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten