cyaniden, anorganisch | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyaniden, Anorganisch

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyaniden, anorganisch
UN-nummer
1588; 1588; 1588
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
cyaniden

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch
UN-nummer 1588
1588
1588
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 47 274 47 274 47 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
SGAH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten