cyaniden, anorganisch Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 12:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyaniden, Anorganisch

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyaniden, anorganisch
UN-nummer
1588; 1588; 1588
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 12:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 12:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 12:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch
UN-nummer 1588
1588
1588
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 47 274 47 274 47 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
SGAH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ferricyaniden en ferrocyaniden zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch cyaniden, anorganisch
UN-nummer 1588
1588
1588
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
GEVI-code 66 60 60
Stofindeling weg en spoor STW STW STW
Stofindeling water STW STW STW

Voetnoten

zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als CMR 1A of 1B zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten