anorganische fluoriden | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 10:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Fluoriden

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische fluoriden
Engelse naam
inorganic fluorides
CAS-nummer
16984-48-8
Aquo-code
F
SIKB-id
1853
Synoniem
fluoride
fluorides, inorganic and soluable (as F)

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 10:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 10:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische fluoriden
(16984-48-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,5 mg/l
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 500 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 mg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 0,05 µg/m3
Milieu Lucht Lucht VR 0,0005 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als mg F/l

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

De norm voor fluoride in de bodem is afhankelijk van het lutumgehalte volgens (F) = 175 + 13L

3:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg F/l

4:

Deze norm is gebaseerd op ecotoxicologische gegevens

5:

Deze norm is gebaseerd op ecotoxicologische gegevens

6:

als F

oplosbaar

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 10:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 10:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten