anorganische fluoriden Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Fluoriden

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische fluoriden
Engelse naam
inorganic fluorides
CAS-nummer
16984-48-8
Aquo-code
F
SIKB-id
1853
Synoniem
fluoride
fluorides, inorganic and soluable (as F)
Molecuulformule
F
SMILES
[F-]
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische fluoriden
(16984-48-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,5 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 mg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 0,05 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 2 mg/m3

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als mg F/l

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg F/l

3:

Deze norm is gebaseerd op ecotoxicologische gegevens

4:

als F

oplosbaar

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten