ANORGANISCHE PERSULFATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 22:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE PERSULFATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE PERSULFATEN
UN-nummer
3215; 3216
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 22:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 22:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 22:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE PERSULFATEN ANORGANISCHE PERSULFATEN
UN-nummer 3215
3216
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
IBC02 P504 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP1 TP29
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 22:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten