ANORGANISCHE PERSULFATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE PERSULFATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE PERSULFATEN
UN-nummer
3215; 3216
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE PERSULFATEN ANORGANISCHE PERSULFATEN
UN-nummer 3215
3216
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
P504 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP29
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 1,5 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 1,5 bar of minder aanvaardbaar is.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten