ANORGANISCHE PERMANGANATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE PERMANGANATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE PERMANGANATEN
UN-nummer
1482; 1482; 3214
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE PERMANGANATEN ANORGANISCHE PERMANGANATEN ANORGANISCHE PERMANGANATEN
UN-nummer 1482
1482
3214
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1
5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 353
274 353
274 353
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002
IBC08 LP02 P002 R001
P504 BC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten