ANORGANISCHE PERCHLORATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE PERCHLORATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE PERCHLORATEN
UN-nummer
1481; 1481; 3211; 3211
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE PERCHLORATEN ANORGANISCHE PERCHLORATEN ANORGANISCHE PERCHLORATEN ANORGANISCHE PERCHLORATEN
UN-nummer 1481
1481
3211
3211
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
O1
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06
P002 IBC08 LP02 R001
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
SGAV
L4BN
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S23
S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten