OXIDERENDE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

OXIDERENDE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
OXIDERENDE VASTE STOF
UN-nummer
1479; 1479; 1479; 3085; 3085; 3085; 3087; 3087; 3087; 3100; 3121; 3137
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF OXIDERENDE VASTE STOF
UN-nummer 3085
3085
3085
3137
3087
3087
3087
3121
1479
1479
1479
3100
Benaming en beschrijving 3.1.2 OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 OC2
OC2
OC2
OF
OT2
OT2
OT2
OW
O2
O2
O2
OS
Opmerking
VERVOER VERBODEN
VERVOER VERBODEN
VERVOER VERBODEN
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1+8 5.1+8 5.1+8
5.1+6.1 5.1+6.1 5.1+6.1
5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274
274 274 274
274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
0
1 kg
5 kg
0
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P503
P002 IBC06
P002 IBC08 R001
P503
P002 IBC06
P002 IBC08 R001
P503 IBC05
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
B3
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
MP2
MP2
MP2
MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
T1
T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33 TP33
TP33 TP33
TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
V11
V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24 CV28
CV24 CV28
CV24 CV28
CV24
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
58 58
56 56
50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten