LITHIUMHYPOCHLORIET | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

LITHIUMHYPOCHLORIET

Stofgegevens

 
Stofnaam
LITHIUMHYPOCHLORIET
Engelse naam
lithium hypochlorite
CAS-nummer
13840-33-0
UN-nummer
1471; 1471
EG-nummer
237-558-1
Molecuulformule
ClLiO
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
LITHIUMHYPOCHLORIET
(13840-33-0)
LITHIUMHYPOCHLORIET
(13840-33-0)
UN-nummer 1471
1471
Benaming en beschrijving 3.1.2 LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG of LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL
LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG of LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL
Klasse 2.2 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten