magnesium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Magnesium

Stofgegevens

 
Stofnaam
magnesium
CAS-nummer
7439-95-4
UN-nummer
1418; 1418; 1418; 1869; 2950
EG-nummer
231-104-6
Aquo-code
Mg
SIKB-id
1125
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
magnesium
(7439-95-4)
magnesium
(7439-95-4)
magnesium
(7439-95-4)
magnesium
(7439-95-4)
magnesium
(7439-95-4)
UN-nummer 1869
2950
1418
1418
1418
Benaming en beschrijving 3.1.2 MAGNESIUM of MAGNESIUMLEGERINGEN, met meer dan 50 procent magnesium, in korrels, krullen of lint
MAGNESIUMKORRELS, GECOAT, met een korrelgrootte van ten minste 149 µm
MAGNESIUMPOEDER of POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN
MAGNESIUMPOEDER of POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN
MAGNESIUMPOEDER of POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN
Klasse 2.2 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 F3
W2
WS
WS
WS
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.3 4.2+4.3 4.2+4.3 4.2+4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 59
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
1 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
P410 IBC08 R001
P403
P410 IBC05
P410 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP14
MP2
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
BK2 T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
SGAN
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
AP4 AP5 VC2
AP4 AP5 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV23
CV23
CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 423
423 423

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Deze stoffen zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien zij ten hoogste 50% magnesium bevatten.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten